Auditoria de residus al centre

Transport a l’institut – BICIPAL

Auditoria hídrica del centre

Auditoria energètica del centre

Les vacunes

Sífilis i gonorrea

Malalties diarreiques

Varicela

Malària

Resistència als antibiòtics