Problemes del fetus

Els fetus en via de desenvolupament poden patir transtorns de creixement, i fins i tot malalties que els poden afectar una vegada nats, segons les substàncies que prengui la mare. Les substàncies més comuns que poden afectar al fetus són el tabac i les drogues.

Tabac
L’exposició del fetus al tabac afecta al creixement del nen i pot ocasionar determinats graus d’estrés.
Fumar pràcticament duplica el risc de que el nadó neixi amb pes baix. Se sap des de fa temps que fumar retarda el creixement del fetus, i els estudis suggereixen que també augmenta el risc de part prematur. Els nadons prematurs o amb pes baix al néixer tenen més riscos de patir problemes greus de salut durant els primers mesos de vida, incapacitats permanents i fins i tot la mort.
Un estudi recent, realitzat pel Dr. Oscar García Algar de l’Hospital del Mar de Barcelona, suggereix que les dones que fumen en qualsevol moment del final del primer trimestre tenen mes probabilitats de tenir un fill amb defectes de naixement, en particular defectes cardíacs congènits.
Les cigarretes dupliquen el risc de que la dona presenti complicacions a la placenta. Entre aquestes complicacions es troba la placenta prèvia, una complicació en la que la placenta es col·loca en una posició molt baixa a l’úter i tapa la totalitat o part del coll de l’úter i el despreniment de la placenta abans del part. En aquest cas, la vida de la mare i del nen corren perill durant el part degut a l’hemorràgia excessiva, encara que en la majoria de casos es poden evitar les morts amb cesària.
Fumar duran l’embaràs també augmenta aparentment el risc del trencament prematur del sac amniòtic. En aquests casos, la dona pot experimentar goteig o l’expulsió abundant de líquid de la seva vagina.
En un estudi coordinat per García Algar es confirma que el fum del tabac al que ha estat exposat un nen des de l’etapa fetal pot detectar-se a les dents de llet. L’assaig es basa en l’anàlisi de les dents de 35 nens de set anys d’una escola pública de Roma. Els resultats demostren que existeix una estreta relació entre la quantitat de nicotina i cotinina i el fum del tabac que han respirat els nens en els seus primers set anys de vida. D’altra banda, es veu que els fills dels no fumadors presenten 15 ng.de residus de nicotina per cada gram de teixit dental. Quan un dels dos pares fumava, la concentració pujava a 24.6 ng., i en el cas que ambdós pares fumessin, la tasa arribava als 43.5 ng. Els fills de dones que van fumar durant l’embaràs tenien 46.9 nanograms de nicotina per gram de teixit dental, mentre que els fills de dones que no fumaven tenien 21.1 ng.

Alcohol

Prendre alcohol durant l’embaràs pot produir al fetus problemes mentals i físics per la resta de la seva vidal però també pot afectar-lo durant la lactància.
Hi ha moltes dones que beuen alcohol quan estan embarassades. S’estima que cada any a EE.UU 1 de cada 750 nadons neix amb problemes físics, evolutius i funcionals, conegut com síndrome d’alcoholisme fetal. Estudis governamentals recents indiquen que 1 de cada 12 dones beu durant l’embaràs.
Les principals característiques dels nadons amb síndrome d’alcoholisme fetal són els següents: retràs del creixement, perímetre cranial inferior, epilèpsia, problemes de comportament, etc.. No existeix cap cura pel síndrome d’alcoholisme fetal, però s’ha comprovat que un diagnòstic, que demostri que el nen pateix aquest problema, abans dels 6 anys i un entorn familiar normal pot reduir els problemes que podrà tenir el nen a llarg plaç.

Drogues
Prendre drogues durant l’embaràs afecta molt al fetus. La marihuana no és inofensiva, encara que molts joves d’avui dia ho pensin. Néixer prematur, amb pes baix, patir retard del creixement o síndrome d’abstinència són els greus efectes que la drogoaddicció  de l’embarassada pot causar al nou nat.
A més a més, el consum de drogues està augmentant molt entre el jovent d’entre 12 i 25 anys i se sap que el 40% dels embarassos es produeixen en aquesta franja d’edat.
Parlant de la marihuana, el jovent creu que és inofensiva pel fetus, però s’ha demostrat que aquesta informació és falsa. El consum d’aquesta droga pot provocar fetus prematurs, trastorns en el creixement i pes inferior al normal.
En el cas de la cocaïna, se sap que les gestants cocaïnòmanes tenen risc de presentar trombos a la placenta que generen taponaments dels vassos sanguinis, el que afecta a la nutrició del fetus.
Un altre efecte del consum d’heroïna o cocaïna és l’anomenat “Síndrome d’Abstinència”. Aquest es manifesta a través de irritabilitat, plors continus, dècimes de febre, vòmits i dificultats per alimentar-se.

Conclusió
M’ha semblat molt interessant fer l’article sobre aquest tema ja que m’ha permès trobar molta informació sobre els problemes que pot tenir el fetus durant l’embaràs. A més a més, crec que aquests problemes són bastant freqüents, sobretot en el cas del tabac, i crec que no se li dona la importància necessària. És molt injust que un fetus, que es convertirà en un nadó, tingui uns problemes que poden afectar a la seva vida sense ser responsable d’aquests. Una mare que s’arrisqui d’aquesta manera, no mereix tenir un fill, ja que la vida d’un nadó depèn enterament de tu, i ingerint aquests productes ja li estàs ocasionant problemes fins i tot abans que neixi.

Fonts d’informació
http://inid.umh.es/?mod=prensa&ct=contenido.asp&id=1016

http://www.nacersano.org/centro/9388_9936.asp
http://www.nacersano.org/centro/9388_10230.asp
http://www.consumer.es/web/es/salud/problemas_de_salud/2007/07/10/164475.php

Fotos